Prices

I. ЕДЪР ДИВЕЧ


• БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН – CERVUS ELAPHUS L.

Срок за ловуване:
- мъжки и приплоди – от 1 Септември до 31 Януари
- женски – от 1 Октомври до 31 Декември

Трофеят се заплаща на база тегло в килограми, измерен с горната челюст.

от 4,01 кг до 5,00 кг 600 € + 3 € *
от 5,01 кг до 6,00 кг 900€ + 5€ *
от 6,01 кг до 7,00 кг 1400 € + 6 € *
от 7,01 кг до 8,00 кг 2000 € + 8 € *
от 8,01 кг до 9,00 кг 2800 € + 10 € *
от 9,01 кг до 10,00 кг 3800 € + 12 € *
от 10,01 кг до 11,00 кг 5000 € + 30 € *
от 11,01 кг до 12,00 кг 8000 € + 40 € *
над 12,01 кг 12000 € + 80 € *

* Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.За отстреляна кошута над 2 г. – 150 €
Селекционен отстрел:
- до 2 г. – 100 €
- от 2 г. до 4 г. с тегло на трофея до 4,00 кг. -300 €

След 30 Октомври се прави до 10% отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.


• ДИВА СВИНЯ – SUS SCROFA L.

А. ПОДБОРЕН ЛОВ:

Срок за ловуване: – целогодишно
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

до 14,00 см 300 €
от 14,01 см до 16,00 см 300 € + 10 € *
от 16,01 см до 18,00 см 500 € + 10 € *
от 18,01 см до 20,00 см 700 € + 15 € *
от 20,01 см до 22,00 см 1000 € + 30 € *
над 22,01 см 1600 € + 60 € *

* Забележка: за всеки следващ милиметър.

За отстреляна дива свиня до 1 год.- 50 €
За отстреляна дива свиня от1 год. до 2 год.- 100 €
За отстреляна женска над 2 год.– 500 €
За ранен и ненамерен глиган – 500 €
За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10% върху цената на трофея.

От 01.Май. до31.Август. се прави до 10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.

Б. ГРУПОВ ЛОВ /ГОНКА/

Срок за ловуване: – от 1 Октомври до втората неделя на месец Януари.
Групов лов в ловни дворове към БИСД –от 1 Октомври до последния ден на Февруари.

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

до 14,00 см 300 €
от 14,01 см до 16,00 см 400 €
от 16,01 см до 18,00 см 500 €
от 18,01 см до 20,00 см 700 €
от 20,01 см до 22,00 см 1000 €
над 22,01 см 1600 €

За отстреляна дива свиня до 1 год.- 50 €
За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год.- 100 €
За отстреляна женска над 2 год. – 500 €
При лов на гонка такси за празен изстрел, ранен и ненамерен дивеч не се заплащат.


• СЪРНА – CAPREOLUS CAPREOLUS L.

Срок за ловуване: – мъжки– от 1 Май до 30 Октомври
- женски и приплоди – от 1 Септември до 30 Октомври

Трофеят се заплаща на база тегло в грамове, като за горната челюст се приспадат 90гр.

до 200 гр 100 €
от 201 гр до 250 гр 100€ + 1€ *
от 251 кг до 300 кг 150 € + 3 € *
от 301 гр до 350 кг 300 € + 4 € *
от 351 гр до 400 гр 500 € + 8 € *
от 401 гр до 450 гр 900 € + 12 € *
над 451 гр 1500 € + 30 € *

* Забележка: за всеки следващ 1 грам.

За трофеи над 160.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За отстреляна сърна – 50 €
За отсрелян приплод – 50 €

• ДИВА КОТКА – FELIS SILVESTRIS SCHREB

– 120 €


II. ДРЕБЕН ДИВЕЧ

1. ЗАЕК – LEPUS EUROPEUS/PALL/ – 30 €
Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31.Декември
2. ФАЗАН – PHASIANUS COLCHICUS/L/ – 10 €
Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31. Януари
Фермерно произведени от 1 Октомври до 28.Февруари
3.ЯРЕБИЦА – PERDIX PERDIX /L/ – 20 €
Срок за ловуване: от 1.Октомври до 30 Ноември
Фермерно произведени от 1 Октомври до 31.Януари
4. ГРИВЕК – COLUMBA PALUMBUS /L/ – 3 €
Срок за ловуване: от втората събота на Август до 28 Февруари
5.ГУРГУЛИЦА – STREPTOPELIA TURTUR /L/ – 3 €
Срок за ловуване: от 14.Август до 30.Ноември
6.ПЪДПЪДЪЦИ – COTURNIX COTURNIX /L/ – 3 €
Срок за ловуване: от втората събота наАвгуст до 30.Ноември


III . ХИЩНИЦИ

1. ВЪЛК – CANIS LUPUS L. – 220 €
Срок за ловуване: целогодишно
2. ЛИСИЦА – VULPES VULPES – 6 €
Срок за ловуване: целогодишно
3. ЧАКАЛ – CANIS AUREUS L. – 6 €
Срок за ловуване: целогодишно
Забелжка: отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

IV . ДИВЕЧОВО МЕСО

1.ЕЛЕНИ – 3 € за кг. *
2.СЪРНИ – 3 € за кг.
3.ДИВИ СВИНЕ – 1.5 € за кг. *
4.ЗАЕК – 5 € за 1бр.
5.ФАЗАН – 2 € за 1бр.
6.ГРИВЕК, ГУРГУЛИЦА, ПЪДПЪДЪК – 1 € за 1бр.
7.ЯРЕБИЦА – 1 € за 1бр.
*- за трофейни животни през брачния период – 1 €
Забелжка: за цяло животно с кожа, изкормено, без глава и крака, включително ветеринарен сертификат.

V. НЕОБРАБОТЕНИ ДИВЕЧОВИ КОЖИ ЗА ПРЕПАРИРАНЕ

1. ЕЛЕНИ – 50 €
2. СЪРНИ – 50 €
3. ДИВИ СВИНЕ – 50 €
Забележка: в цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част от нея.