Price Rules

А./ Фирма „Мони-99” ЕООД може да предложи пакетни цени за отстрел на дивеч.

Б./ Трофеите от благороден елен и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела, почистването и изварянето им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5% за влажност.

В./ „Мони – 99” ЕООД гарантира до 15% точност при отстрела на заявения трофей /без глиган/. Когато разликата в гарантираната точност е над 15%, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща.

Г./ За ранен и ненамерен едър дивеч (освен при групов лов на дива свиня и индивидуален лов на глиган), се заплаща 50% от стойността на цената на отстреляния дивеч (при трофейните според заявката).

Д./ Преводачът, чужд контрагент или представител на фирмата посредник , придружаващи ловеца/ловците заплаща за храна и нощувка, съгласно наредбата за командировки в страната.
Е./ Придружител заплаща пълен размер на пансиона. За деца до 7 години, придружаващи ловците не се заплаща за нощувка и храна. За деца от 7 до 14 години се заплаща 50% от цената на нощувката и храната.

Ж./ Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.

З./ Заявка за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова.