Hunting

 1. Благороден елен
  Срок за ловуване:
  - мъжки и приплоди – от 1 Септември до 31 Януари
  - женски – от 1 Октомври до 31 Декември
  Трофеят се заплаща на база тегло в килограми, измерен с горната челюст.
  [ Цени ]
 2. Сърна
  Срок за ловуване: – мъжки– от 1 Май до 30 Октомври
  - женски и приплоди – от 1 Септември до 30 Октомври
  Трофеят се заплаща на база тегло в грамове, като за горната челюст се приспадат 90гр.
  [ Цени ]
 3. Дива свиня
  Срок за ловуване: – целогодишно
  Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.
  [ Цени ]
 4. Вълк
  Срок за ловуване: целогодишно
  [ Цени ]
 5. Чакал
  Срок за ловуване: целогодишно
  [ Цени ]
 6. Заек
  Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31.Декември
  [ Цени ]
 7. Фазан
  Срок за ловуване: от 1.Октомври до 31. Януари
  [ Цени ]
 8. Гривек
  Срок за ловуване: от втората събота на Август до 28 Февруари
  [ Цени ]
 9. Пъдпъдък
  Срок за ловуване: от втората събота наАвгуст до 30.Ноември
  [ Цени ]