Query

Име (задължително)

Email (задължително)

Относно

Съобщение

България

Гр. Стражица – 5150

” Мони – 99 ” ЕООД

ул. „Михаил Друмев” №8

Тел.:     инж. Красимир Коев
               +359 885 22 55 17

инж. Николай Венков
               +359 896 63 63 56

Факс:      +359 6161 30 13,

e-mail :      koev_63@abv.bg