Благороден елен

Срок за ловуване:
- мъжки и приплоди – от 1 Септември до 31 Януари
- женски – от 1 Октомври до 31 Декември
Трофеят се заплаща на база тегло в килограми, измерен с горната челюст.
[ Цени ]
elen